1. در صورتيكه بخواهيد عمليات انتقال وجه به حساب پي پل انجام دهيد، حساب مذكور مي بايست حتما وريفاي شده باشد. در غير اينصورت قادر به انجام درخواست شما نخواهيم بود.
  2. عمليات انتقال وجه در پي پل، حاوي ٣ تا ٥ درصد كارمزد براي گيرنده است. در هنگام انتقال توجه داشته باشيد كه اين كارمزد از حساب گيرنده كسر مي شود.
  3. قبل از ارسال وجه، از شخصي كه مي خواهيد عمليات انتقال را به حسابش انجام دهيد، مطمئن شويد. در صورت بروز مشكل بعد از ارسال، اعم از عدم دريافت خدمات يا سرويس مناسب از شخص مورد نظر، مسئوليتي برعهده تراپي نميباشد. همچنين امكان باز كردن dispute يا پيگيري مشكل از سمت ما وجود ندارد.
  4. مسئولیت تمام پیگیری های مورد نیاز با سایت مورد نظر با شما می باشد و تراپی فقط مسئول عملیات پرداخت برای خرید شماست.
  5. در صورتی که به هر دلیلی نیاز به برگشت زدن مبلغ به حساب ما پیش آمد، خواهشمند است از ذکر هرگونه کلمه در رابطه با ایران مانند اسم شهر یا استان، شماره تماس با کد ایران و ... در توضیحات برگشتی پی پال خودداری نمایید.
فضای خالی
فرم ارسال نظرات کاربر