بازدیدکننده محترم، بدلیل مشکلات در زیرساخت اینترنت کشور سایت با کمی اختلال مواجه است!
نشانی دفتر مرکزی بلوار امیرکبیر ساختمان ستاره طبقه ۹ واحد ۲۲
ساعات کاری شنبــه تــا پنجشنبــه ۸:۳۰ الــی ۲۴:۰۰
شماره تماس ها ۰۲۱-۹۱۰۹۵۵۵۵
ایمیل info @ trapay.com
شبکه های اجتماعی
ارســـال پیـــام بـــه پشتیبانـــان